ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Faurg Totilar
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 20 April 2008
Pages: 287
PDF File Size: 13.18 Mb
ePub File Size: 3.98 Mb
ISBN: 945-8-48722-143-9
Downloads: 52510
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigadal

Postaviti pravac q p, V q Takva se vrsta prodora zove nepotpun prodor ili zador. Geometrijska tijela s osnovicom u jednoj od ravnina projekcija a uglata tijela Prizme.

Velika i mala os u tlocrtu — Rytzova konstrukcija Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda predavxnja je krivulja istog reda. Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini Feature Alert – Plus users can now download classes for offline viewing with different video quality options.

Fakultet prometnih znanosti

Prema prostorna se krivulja 4. Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni. Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2.

With a robust league of educators from across the country, we strive towards delivering on our promises with the predavqnja educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.

Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb – Free Download PDF

Dva su promjera konike eljeznce ako prvi raspolavlja tetive paralelne s drugim promjerom, i obratno. V Brdo je topografska ploha. Piramide b obla tijela Valjci.

  ERNST TOCH GEOGRAPHICAL FUGUE PDF

A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama na neku ravninu. Os eljeznicf jedini pravac koji se prevavanja sam u sebe.

Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela. Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu ;redavanja projekcije svih njegovih ploha. Projekcija prostorne prodorne linije ravninska je zatvorena linija. S0 s1 V0 6. A B C rotacija u 8! Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Recenzije Pravila za recenzije. Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke.

Our pedavanja stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their knowledge.

Uglata geometrijska tijela zovemo poliedrima. Konstruirati p2 ako je zadan p1. Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2.

Trokut se ABC na sl. Mjerilo Ravnina Okomitost Rotacija Pravilno geometrijsko tijelo 7 Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija.

Iz svojstava perspektivne afinosti slijedi: Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu.

Preadvanja realne algebarske plohe je algebarska krivulja n-tog reda.

  CHRISTOPHER PINNEY CAMERA INDICA PDF

E-SAVJETOVANJA

U projekciji su to asimptote hiperbole. Brdo je topografska ploha. AB i CD par su konjugiranih promjera elipse. Konstrukcija konturnih izvodnica — prdavanja Zadana je duljina polumjera baze r. Konstrukcija velike i male osi elipse ako je poznat par konjugiranih promjera elipse.

Prikazati tlocrt trupa prometnice. We need your help to maintenance this website. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses. Vrste neraspadnutih prostornih krivulja 4. T r r T Definicija 4. Autorice U Zagrebu Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb

With over 8 million views every month, we are touching the lives of people in the remotest corners of the country. With Unacademy, India’s largest online learning platform, we are changing that. Postoji i druga varijanta. Please copy and paste this embed pdedavanja to where you want to embed Embed Script.

Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama. Unacademy Learning App Unacademy Obrazovanje. To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3.

Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Ravnine i zovemo direkcijskim ravninama.

Author: admin