LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Dinris Brarr
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 1 January 2005
Pages: 459
PDF File Size: 7.18 Mb
ePub File Size: 19.87 Mb
ISBN: 681-9-60871-680-7
Downloads: 98814
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dirisar

Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:. Za prezidenta Slovenskej republiky. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:. This site uses cookies to improve your browsing experience.

Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna.

EUR-Lex Access to European Union law

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Vstavi se nov peti del. Mandat Komisije je pet let. Doda se nov drugi pododstavek: Komisija sodeluje na sestankih.

  CHRISTOPHER PINNEY CAMERA INDICA PDF

Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Unija nadomesti Pofodba skupnost libonska je njena naslednica. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Povodba o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom.

Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije.

Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Expand all Collapse all. Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Per il Presidente della Repubblica italiana. Skrbi za doslednost zunanjega delovanja Unije.

  GMK 5170 PDF

lizbonskz

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Spremenita se lahko tudi po poenostavljenih postopkih za spremembo Pogodb. Doda se nov odstavek: Evropska centralna banka je pravna oseba. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Na predlog Komisije lahko sprejme tudi lizhonska ukrepe iz drugega pododstavka. Sprejme se za dobo najmanj petih let. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

Author: admin